کلاسهای عشق درمانی (LT) در پنج فصل تدریس می شوند:
۱. فصل عشق شناسی:
در این مرحله افراد با معنای علمی عشق از دیدگاه علم روانشناختی و روانزیستی آشنا می شوند تا بتوانند در زندگی تفکر خود را نسبت به عشق تغییر دهند. بنیان اصلی مطالب این فصل نظریه مثلث عشق دکتر اشترنبرگ می باشد.
۲. فصل اعتیاد به عشق:
سرفصل مطالب این فصل نظریه دکتر سوزان پی بادی می باشد که معتقد است یکی از مهمترین ریشه های مشکلات روانی افراد، روابط عاشقانه اعتیادگونه می باشد. افراد در این دوره با انواع روابط اعتیادگون آشنا شده و به نحوه درمان خود آگاه می شوند.
۳. فصل عشق یابی: مطالب این فصل به قوانین جذابیت افراد برای جنس مخالف و نحوه شناخت شخصیت واقعی افراد می پردازد. در این فصل از نظریه آنیما و آنیموس یونگ و دیگر نظریات علمی شخصیت شناسی استفاده می شود.
۴. فصل عشق پروری:
فصل چهارم عشق درمانی به آموزش روشهای مدیریت روابط عاشقانه و مدیریت احساسات عاطفی می پردازد. مباحث هوش هیجانی و تیپ های شخصیتی افراد در روابط عاشقانه در این فصل آموزش داده می شود.
۵. فصل عشق درون:
در این فصل افراد به یک راهکار همیشگی و قطعی برای بالا بردن اعتماد بنفس خودشان دست پیدا می کنند. قابل توجه است تمامی منابع آموزشی کلاسهای عشق درمانی علمی و کاربردی هستند.
تاکنون بیش از صدها نفر در سمینارها و کلاسهای عشق درمانی (LT) استاد لوح موسوی شرکت کرده اند و زندگی عاشقانه شان را بهبود بخشیده اند.