نابودی در عشق

این روزها یکی از جنجالی ترین پست ها در صفحات مجازی مربوط می شود به شبه کارشناسی که در یکی از شبکه های استانی سخنان نابجایی را درباره #همسرداری بیان می کند. این فرد که متاسفانه به عنوان کارشناس خانواده معرفی می شود، بدون در نظر گرفتن ارزش های اسلامی و روانشناسی، زن ها را به پایین کشیدن ارزشهای شخصیتی بخاطر جلب رضایت همسرشان دعوت می کند. مغالطه و استفاده از احادیث ساختگی جهت اثبات #خرافات ذهنی، یکی از مهمترین شیوه های افراد غیر علمی و غیر آکادمیک می باشد.
یکی از معضلات جامعه ایران عدم تخصص گرایی در امور مشاوره و خانواده می باشد. عوارض این معضل سخنان بیهوده و از هم پاشیدگی خانواده ها شده است.
اینجانب سید محمدعلی لوح موسوی بعنوان متخصص و محقق در علوم حوزوی و روانشناسی اعلام می دارم که این سخنان هیچگونه ارتباطی به دین مبین اسلام و علم روانشناسی نداشته و از مخاطبان درخواست می کنم حساب این افراد را از مشاورین متخصص و مبلغین دینی جدا کنند.

دین اسلام و علم روانشناسی زنان را به عزت و سربلندی دعوت کرده و هیچگاه کسی را برای جلب رضایت همسرش به خفت و پابوسی دعوت نمی کند.
به امید روزی که ایرانیان بدانند هر مبلغی مبلغ اسلام و هر مشاوری روانشناس نیست.

ارادتمند شما
لوح موسوی

مطالب مرتبط

نظر خود را بنویسید