درباره من

سلام
این که من چه کسی هستم هیچوقت موضوع حرفهای من نبوده و نیست. هدف اصلی من در زندگی اینه که به شما کمک کنم تا درک کنین که شما چه کسی‌ هستین. برای همين هم بیش از ۱۴ ساله که عمر و زندگیم رو برای رسیدن به هدفم خرج کردم. ۱۲تا کتاب نوشتم، بالای ۱۰۰۰سمینار برگزار کردم و به بیش از ۳۰۰۰نفر مشاوره‌ دادم.

از شما هم دعوت میکنم تا با من همراه بشين و با کمک علم روانشناسی زندگیتون رو متحول کنين.

ارادتمند شما
لوح موسوی

چه کارهایی انجام داده ایم ؟

مدارک و مجوزها

لوح موسوی